Dokters van de WereldOver Dokters van de Wereld

Wij zijn Dokters van de Wereld, onderdeel van het internationale Médecins du Monde- netwerk. Samen met 15 andere delegaties komen wij in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid, met als belangrijkste speerpunt, toegang tot gezondheidszorg voor mensen die hiervan uitgesloten zijn.

Het fundament van Dokters van de Wereld is sterk gebouwd op vrijwilligers. Samen met betrokken medische professionals, actieve leden, jong talent en de vaste medewerkers zetten we ons actief in voor het recht op gezondheid.

Kwetsbare groepen
Wij zorgen dat mensen in kwetsbare posities niet vergeten worden en helpen hen. Ten eerste bekommeren we ons in Nederland om migranten zonder verblijfspapieren door middel van het Zorgrecht project. Zij weten vaak niet de weg in het Nederlandse zorgsysteem of ze zijn bang opgepakt te worden vanwege hun verblijfstatus.

Ten tweede maken we met Operatie Glimlach operaties beschikbaar in het buitenland voor kinderen en jong-volwassenen met een schisis of met brandwonden. Door het ontbreken van toegang tot medische/chirurgische zorg leven zij veelal uitgesloten van de samenleving.

Ten derde richten we ons op Europa met het Europe Response project. De economische crisis heeft impact gehad op vele terreinen, waaronder de betaalbaarheid en beschikbaarheid van kwaliteitszorg. De groep mensen die zijn uitgesloten van gezondheidszorg stijgt en dit is zorgwekkend. Zo werven we actief fondsen en ondersteunen we de zusterprojecten in onder andere Griekenland en Spanje.

Ten slotte steunen we verschillende projecten in het Médecins du Monde netwerk. Bijvoorbeeld projecten in Gaza, Syrië of Mali.

Actief en vasthoudend
Wij zetten ons actief in om medische zorg aan te bieden aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben. Dit betekent dat we niet stil zitten maar het veld in gaan. Als belangrijk communicatie medium zullen wij de schending van mensenrechten rapporteren en met gevaar voor eigen leven de harde realiteit proberen te veranderen.

Duurzaam en respectvol
Wij werken aan duurzame projecten om mensen zelf in staat te stellen invloed uit te oefenen op hun leefomstandigheden. Respect en begrip voor andere culturen zijn hierbij essentieel, net als intensieve samenwerking met de lokale bevolking. Bij een oplossing zetten onze teams (met partners) zich samen in voor preventie, bemiddeling, doorverwijzing en bovenal training van lokaal medisch personeel. Zo kan een project op eigen kracht voortbestaan.

Kennis en ervaring
Wij zijn in 1997 opgericht als de Nederlandse tak van Médecins du Monde, een internationaal netwerk met het hoofdkantoor in Parijs en 15 kantoren wereldwijd. Het delen van kennis en ervaring staan in het netwerk centraal evenals het opbouwen van expertise en waarborgen van kwaliteit.

Betrouwbaar en transparant
Wij werken vanuit een onpartijdige, onafhankelijke positie, met betrouwbare partners en een transparante verantwoording. De besteding aan de doelstelling ten opzichte van de totale bestedingen is de afgelopen jaren consequent boven de negentig procent gebleven. Wij hebben het CBF-keurmerk en een ANBI-status.

.

Vacatures bij Dokters van de Wereld

Chauffeur/Gastheer-vrouw Zorgbus

...
Nieuwe Herengracht 20, 1018 DP Amsterdam, Nederland