Vivaldi MaatjesprojectOver Vivaldi Maatjesproject

VivaIdi koppelt vrijwilligers aan mensen die eenzaam zijn in de leeftijd van 20 tot 65 jaar. Door onderzoek is duidelijk geworden dat 10 % van de bevolking ernstig eenzaam is en in Den Haag zijn dat zo’n 50.000 mensen. Eenzame mensen die zich bij ons aanmelden hebben behoefte aan een luisterend oor, gezelligheid en samen iets ondernemen bijvoorbeeld een wandeling maken of ergens wat gaan drinken. 

Voordat je als vrijwilliger aan de slag gaat volg je een cursus. Daarin komen o.a. omgaan met grenzen, feedback en communicatie aan de orde. Na de cursus tekenen we een vrijwilligersovereenkomst waarin de gemaakte afspraken zijn vastgelegd.

Als je gekoppeld wordt aan een hulpvrager is de klik tussen beide heel belangrijk. De koppeling is voor een jaar en gemiddeld een dagdeel (2 tot 4 uur) per week heb je contact. We vragen dan ook een commitment voor tenminste een jaar. Je krijgt begeleiding van de projectleider en een keer per zes weken is er een terugkomavond voor alle vrijwilligers waarbij ervaringen en tips gedeeld worden.

Voor meer info zie onze website, www.projectvivaldi.nl 

Vacatures bij Vivaldi Maatjesproject

Secretaris gezocht voor Stichting OZANAM / Maatjesproject Vivaldi

...

Maatjes gezocht in strijd tegen de eenzaamheid in Den Haag

...

Maatjes gezocht in strijd tegen de eenzaamheid in Den Haag

...
Westeinde 101A, 2512 GW Den Haag, Nederland