Christelijke Stichting de ErvaringswerkerOver Christelijke Stichting de Ervaringswerker

Voorlichting, Advies en ondersteuning

Chr. Stichting de Ervaringswerker is opgericht om mensen te ondersteunen die te maken hebben (gehad) met een psychische kwetsbaarheid en/of drugs-, drankproblemen.
Onze ervaringen zetten wij in om anderen te inspireren en te leren. Dit kan zijn aan kwetsbaren zelf, maar zeker ook aan professionals, familie en leefomgeving.
Wij zijn zelf vaak vele jaren in aanraking geweest met geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Wij zijn hersteld en geschoold om te ondersteunen gebaseerd op de talenten en waarden van de mens.
De inzet en ondersteuning van ervaringswerkers is effectief gebleken. Het vergroot het welbevinden van mensen met een kwetsbare achtergrond en verbetert hun maatschappelijke zelfstandigheid.
Onze inzet heeft ook zeker tot gevolg dat er meer begrip van de leefomgeving ontstaat en maatschappelijke acceptatie tot zelfs kansen op de arbeidsmarkt. Hierbij is ons speerpunt het wegnemen van vooroordelen en stigma’s.
Wij kunnen ondersteuning bieden door middel van voorlichting, advies en zo nodig met gepaste begeleiding. Door met elkaar op zoek te gaan naar bronnen van kracht, hoop en inspiratie ontstaat herstel. Dit herstel leidt tot de ontwikkeling van een hernieuwd zelfbeeld, leefomgeving en mogelijkheden.
Herstel is werken aan datgene wat voor u belangrijk is. Het is zorgen dat u weer hoop en zin creëert en moed verzamelt om een volgende stap te zetten. Herstel is een persoonlijk proces en voor iedereen anders. Belangrijk is te kijken naar uw eigen mogelijkheden waardoor de symptomen op de achtergrond raken en zelfs meer eigenschappen kunnen ontstaan dan alleen een beperking. De inzet van onze ervaringswerkers en ervaringsdeskundigheid is in dit proces een onmisbare schakel

Vacatures bij Christelijke Stichting de Ervaringswerker

secretaris Chr Stichting De Ervaringswerker

...
Vrankenstraat 27, 3311 SW Dordrecht, Nederland