Het PLEiN der mogelijkhedenOver Het PLEiN der mogelijkheden

Het PLEIN werkt vraaggericht, doelgericht en persoonlijk. Haar werkwijze is gebaseerd op het bevorderen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid en het eigen maken van sociale en cognitieve vaardigheden.

Persoonlijk wil zeggen dat Het PLEIN het kind accepteert zoals die is. De aanpak sluit hier op aan.
Vraaggericht wil zeggen dat ouders en/of het kind meedenkt over de hulpvraag en aanpak, waarbij Het PLEIN vooral aangeeft wat wel/niet mogelijk is.
Doelgericht wil zeggen dat de hulpvraag omgezet wordt in doelen. Er wordt gestructureerd gewerkt aan de doelen en de ouders worden op de hoogte gehouden van de voortgang en ontwikkeling.

Het PLEIN biedt onderwijs, dagbesteding en naschoolse begeleiding. Zij doet dit onder andere in samenwerking met gemeentes Amersfoort, (Zuid-Oost) Utrecht, Lekstroom, Gooi- en Veschtstreek.  Het PLEIn heeft 3 locaties: De Bilt, Bilthoven en Amersfoort.

Vacatures bij Het PLEiN der mogelijkheden

chauffeur in de ochtend en middag

...
Nijverheidsweg-Noord 40, 3812 PM Amersfoort, Nederland