Bureau de Helling, Wetenschappelijk Bureau GroenLinksOver Bureau de Helling, Wetenschappelijk Bureau GroenLinks

Bureau de Helling is het wetenschappelijk bureau van GroenLinks en speelt, als onafhankelijk instituut, een belangrijke rol bij de visievorming op groene en progressieve politiek. Het bureau levert een bijdrage aan het maatschappelijke debat door relevante thema’s en standpunten van GroenLinks een podium te geven. Verder draagt het bureau bij aan de programmatische vernieuwing van GroenLinks en is het actief in een Europees netwerk van groene wetenschappelijke stichtingen.

Bureau de Helling bestaat uit een klein team en een wisselend aantal freelancers, stagiairs en/of vrijwilligers. Het is gehuisvest in het landelijk bureau van GroenLinks, in het centrum van Utrecht.

Oudegracht 312, 3511 PK Utrecht, Nederland