Nardus, samenwerkende uitvaartorganisatiesOver Nardus, samenwerkende uitvaartorganisaties

NARDUS behartigt de belangen van de bij haar direct en indirect aangesloten uitvaartverenigingen en wil vanuit die belangenbehartiging een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de uitvaartbranche in Nederland, zowel in economische- en maatschappelijke- als in politieke zin.

 itaartverenigingen bestaan al vele jaren en zijn vaak de grootste vereniging in het dorp. De verenigingen zijn ontstaan vanuit de burenhulp, ofwel het noaberschap. "Het noaberschap in de lokale uitvaart" is geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. 

Dalenk 7A, 7371 DE Loenen, Nederland