Jeugdreuma Vereniging NederlandOver Jeugdreuma Vereniging Nederland

De organisatie
In Nederland hebben zo’n 4000 kinderen jeugdreuma. Ze hebben last van gewrichtsontstekingen, vaak chronisch, en kunnen niet van een onbekommerde jeugd genieten. Bij familie van nieuwe patiëntjes en bij mensen die veel met kinderen werken, is de aandoening vaak niet of nauwelijks bekend. Mede daarom startte een groep ouders 20 jaar geleden de Jeugdreuma Vereniging Nederland. De vereniging heeft zich inmiddels een serieus bestaansrecht verworven en ondersteunt, informeert en verbindt. Doel is om ook kinderen met jeugdreuma een goed leven te geven. De vereniging doet dat door:

- actieve belangenbehartiging, bijvoorbeeld door participatie in onderzoeken en contacten met specialisten
- door frequent lotgenotencontacten te organiseren
- en zeker niet in de laatste plaats door te informeren; via social media, een website, een periodiek magazine en een digitale nieuwsbrief informeert de vereniging over hoe de ziekte ingrijpt op het leven van een kind.

De vereniging bestaat volledig uit vrijwilligers, waarbij zorgvuldig gekeken wordt waar en hoe talent en affiniteit het beste tot hun recht komen.
Door vertrek van de huidige voorzitter naar het buitenland is de vereniging op korte termijn op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Vacatures bij Jeugdreuma Vereniging Nederland

Penningmeester

...

Voorzitter

...
Utrecht, Nederland