Maatjes gezocht in strijd tegen de eenzaamheid in Den Haag


Omschrijving

Ook altijd vrijwilliger willen worden en iemand willen helpen tegen de eenzaamheid !

Vanwege de grote hulpvraag zijn wij op zoek naar maatjes die onze organisatie willen ondersteunen om de eenzame medemens tussen de 25 en 65 jaar in Den Haag te helpen. Kijk op onze website voor info; www.projectvivaldi.nl en meld je aan op [email protected] of via telefoon 06-13 489 319. Doen !
VivaIdi koppelt vrijwilligers aan mensen die eenzaam zijn in de leeftijd van 20 tot 65 jaar. Door onderzoek is duidelijk geworden dat 10 % van de bevolking ernstig eenzaam is en in Den Haag zijn dat zo’n 50.000 mensen. Eenzame mensen die zich bij ons aanmelden hebben behoefte aan een luisterend oor, gezelligheid en samen iets ondernemen bijvoorbeeld een wandeling maken of ergens wat gaan drinken. 

Voordat je als vrijwilliger aan de slag gaat volg je een cursus. Daarin komen o.a. omgaan met grenzen, feedback en communicatie aan de orde. Na de cursus tekenen we een vrijwilligersovereenkomst waarin de gemaakte afspraken zijn vastgelegd.

Als je gekoppeld wordt aan een hulpvrager is de klik tussen beide heel belangrijk. De koppeling is voor een jaar en gemiddeld een dagdeel (2 tot 4 uur) per week heb je contact. We vragen dan ook een commitment voor tenminste een jaar. Je krijgt begeleiding van de projectleider en een keer per zes weken is er een terugkomavond voor alle vrijwilligers waarbij ervaringen en tips gedeeld worden.

Voor meer info zie onze website, www.projectvivaldi.nl 

Den Haag, Nederland Toon kaart