medewerker project dieren ter adoptie


Omschrijving

Faunawatch zet zich in voor het welzijn van dieren en de bescherming van dieren door activiteiten, educatie en acties. Faunawatch is in 2012 opgericht door Tim & Ivi Huijsmans. Bij dit werk gaat het om het onderhouden van de contacten met de asielen, de betreffende dieren op eenvoudige wijze op de website plaatsen en als een potentiële koper zich meldt, degene in contact brengen met het asiel. We kunnen geen salaris betalen, maar noodzakelijke onkosten worden vergoed. Dierenwelzijnswerk geeft veel voldoening.

Faunawatch zet zich in voor het welzijn van dieren en de bescherming van dieren door activiteiten, educatie en acties. Faunawatch is op 12 augustus 2012 opgericht door Tim & Ivi Huijsmans. Kenmerkend voor Faunawatch zijn de volgende zes punten:

- We zetten ons in voor bedreigde diersoorten: van klein tot groot, van de bij tot de gorilla.
- We zijn zowel lokaal als internationaal actief.
- We willen ook de jongeren zoveel mogelijk betrekken bij onze organisatie, wat je ook terugziet in de bestuurssamenstelling.
- We hebben een platte organisatie, waardoor er geen sprake is van bureaucratie en we snel tot actie kunnen overgaan.
- We houden er rekening mee dat dieren en mensen onderdeel uitmaken van een groot samenhangend geheel en bevorderen bijvoorbeeld ook alternatieve leefgebieden voor dieren en alternatieve inkomstenbronnen voor mensen die door de bescherming van bepaalde diersoorten inkomsten zouden kwijt raken.
- We zijn onafhankelijk en accepteren geen dubieuze giften.