Secretaris gezocht voor Stichting OZANAM / Maatjesproject Vivaldi


Omschrijving


Bestuurslid/secretaris van
de stichting OZANAM

Vrijwilligerswerk Vast

Functie omschrijving
• Als secretaris maak je deel uit van een hecht bestuur.
• In overleg met de voorzitter stel je de agenda van de
maandelijkse bestuursvergaderingen op en notuleert deze.
• Samen met de medebestuursleden bepaal je het beleid en draag je medeverantwoordelijkheid voor de uitvoering.
• Je hebt een enthousiaste inbreng en denkt mee over de mogelijkheden om de ambities van Ozanam te verwezenlijken.

Stichting Ozanam bestuurt het maatjesproject Vivaldi dat met de inzet van tientallen vrijwilligers eenzame Hagenaars tussen de 20 en 65 jaar koppelt aan een maatje met als doel de eenzaamheid te verlichten en de zelfredzaamheid te vergroten.

Aantal uren per week 4 uur

Activiteiten
Bestuur en organisatie

Minimaal opleidingsniveau
HBO

Benodigde vaardigheden
Aanpakken/doen,
Organiseren,
Samenwerken,
Schrijfvaardigheid

Wat krijg je er voor terug

Wij bieden
• Een uitdagende en verantwoordelijke functie binnen een veelzijdige organisatie
• Een enthousiast team van medebestuurders
• Een reis- en onkostenvergoeding
• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
• De kans om je bestuurlijke talenten (verder) te ontplooien

Organisatiegegevens
Organisatienaam
Stichting Ozanam

Straat en huisnummer
Laan van Meerdervoort 1391
Postcode en plaats
2555BK Den Haag
E-mailadres
[email protected]

Type

Vrijwilligersorganisatie
Doel;
Stichting Ozanam projecten op te zetten en te besturen die een bijdrage leveren aan het verlichten van geestelijke en maatschappelijke noden van mensen in Den Haag.

Kernactiviteiten
Koppelen van eenzame Hagenaars aan een vrijwilliger.

VivaIdi koppelt vrijwilligers aan mensen die eenzaam zijn in de leeftijd van 20 tot 65 jaar. Door onderzoek is duidelijk geworden dat 10 % van de bevolking ernstig eenzaam is en in Den Haag zijn dat zo’n 50.000 mensen. Eenzame mensen die zich bij ons aanmelden hebben behoefte aan een luisterend oor, gezelligheid en samen iets ondernemen bijvoorbeeld een wandeling maken of ergens wat gaan drinken. 

Voordat je als vrijwilliger aan de slag gaat volg je een cursus. Daarin komen o.a. omgaan met grenzen, feedback en communicatie aan de orde. Na de cursus tekenen we een vrijwilligersovereenkomst waarin de gemaakte afspraken zijn vastgelegd.

Als je gekoppeld wordt aan een hulpvrager is de klik tussen beide heel belangrijk. De koppeling is voor een jaar en gemiddeld een dagdeel (2 tot 4 uur) per week heb je contact. We vragen dan ook een commitment voor tenminste een jaar. Je krijgt begeleiding van de projectleider en een keer per zes weken is er een terugkomavond voor alle vrijwilligers waarbij ervaringen en tips gedeeld worden.

Voor meer info zie onze website, www.projectvivaldi.nl 

Westeinde 101A, 2512 GW Den Haag, Nederland Toon kaart