Penningmeester gezocht


Omschrijving

Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn(en) van de huidige penningmeester is Nardus op zoek naar een nieuwe
PENNINGMEESTER m/v
De penningmeester van NARDUS is naast de bewaker van de financiële positie van Nardus tevens een gedegen financieel specialist en gesprekspartner voor leden van Nardus op financieel- economische onderwerpen en de Nardus Norm.
- Beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
- Beschikt over een financieel-economische visie op het werkveld van Nardus en haar leden.
- Houdt zich op de hoogte van de politieke en financiële ontwikkelingen in het uitvaartwezen.
- Is verantwoordelijk voor de interne financiële huishouding van Nardus en wordt daarbij ondersteund door een medewerkster op het secretariaat.
- Stelt jaarlijks de jaarrekening en begroting op en is verantwoordelijk voor de budgetbewaking.
- Vertegenwoordigt de organisatie, al dan niet samen met andere bestuursleden.

Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur (DB) en een algemeen bestuur (AB). Er vinden op jaarbasis ca. 10 bestuursvergaderingen plaats. Dit gebeurt centraal in het land.
Naast vacatiegeld en reiskosten ontvangen de DB leden een vaste maandelijkse onkostenvergoeding.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de officemanager van Nardus, mw. Syta Hammink. Telefoon 06-38599608. Of de voorzitter dhr. L. van Loosen, telefoonnummer 06-20430803.


Reacties voor 1 maart 2019 sturen naar [email protected]

NARDUS behartigt de belangen van de bij haar direct en indirect aangesloten uitvaartverenigingen en wil vanuit die belangenbehartiging een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de uitvaartbranche in Nederland, zowel in economische- en maatschappelijke- als in politieke zin.

 itaartverenigingen bestaan al vele jaren en zijn vaak de grootste vereniging in het dorp. De verenigingen zijn ontstaan vanuit de burenhulp, ofwel het noaberschap. "Het noaberschap in de lokale uitvaart" is geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland.