Gezocht lid dagelijks bestuur met uitvaartzorg in de portefeuille


Omschrijving

Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn(en) van het huidige bestuurslid is Nardus op zoek naar een nieuw
DAGELIJKS BESTUURSLID UITVAARTZORG m/v
Het bestuurslid uitvaartzorg zal met interesse en inzicht inhoud geven aan het (mede) ontwikkelen van toekomstgerichte processen bij uitvaartverenigingen en het uitleggen en promoten van de Nardus Norm.
- Beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
- Beschikt over een maatschappelijk-economische visie op het werkveld van Nardus en haar leden.
- Heeft kennis van wet- en regelgeving op het gebied van het uitvaartwezen.
- Onderhoudt, veelal samen met ander bestuursleden, contacten met uitvoerende instanties.
- Is ervaren in het effectief overdragen van kennis naar de leden van Nardus.
- Bereidt adviezen op het gebied van wet- en regelgeving over het onderwerp uitvaartzorg voor.
- Houdt zich bezig met toezicht, coördinatie en uitvoering van de gedragsregels, alsmede wet- en regelgeving binnen de organisatie.
- Is de vraagbaak voor de achterban over de toepassing van de Nardus Norm.
- Vertegenwoordigt de organisatie, al dan niet samen met ander bestuursleden.

Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur (DB) en een algemeen bestuur (AB). Er vinden op jaarbasis ca. 10 bestuursvergaderingen plaats. Dit gebeurt centraal in het land.
Naast vacatiegeld en reiskosten ontvangen de DB leden een vaste maandelijkse onkostenvergoeding.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de officemanager van Nardus, mw. Syta Hammink. Telefoon 06-38599608 of de voorzitter dhr, L. van Loosen. Telefoon 06-20430803.

Reacties voor 1 maart 2019 sturen naar [email protected]

NARDUS behartigt de belangen van de bij haar direct en indirect aangesloten uitvaartverenigingen en wil vanuit die belangenbehartiging een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de uitvaartbranche in Nederland, zowel in economische- en maatschappelijke- als in politieke zin.

 itaartverenigingen bestaan al vele jaren en zijn vaak de grootste vereniging in het dorp. De verenigingen zijn ontstaan vanuit de burenhulp, ofwel het noaberschap. "Het noaberschap in de lokale uitvaart" is geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland.