Penningmeester


Omschrijving

Voeren van het financiële beheer
- boekhouding (e-boekhouden)
- opstellen van een financieel jaarverslag
- bijhouden van een archief
- afhandelen van dagelijkse financiële zaken
Opstellen van de jaarlijkse begroting (e-boekhouden) Bewaken van de begroting (e-boekhouden)
Werven van financiële middelen
- subsidies
- donateurs
- contributies (Clubcollect)
- deelnemersbijdragen
- acties (fondsenwerving)
Zorgdragen voor onkostenvergoedingen
Regelen van fiscale, juridische zaken en verzekeringen

Werk- en denkniveau
HBO+

Competenties
Aantoonbare kennis en ervaring met de taken zoals hierboven beschreven, strategisch inzicht, onafhankelijk, veranderbereidheid, samenwerken, affiniteit met de doelgroep van de vereniging.

Verwachte inspanning
De activiteiten kosten gemiddeld 2-4 uur per week. Bestuursvergaderingen vinden maandelijks (virtueel) plaats. De Algemene Leden Vergadering wordt jaarlijks in het midden van het land gehouden. Reiskosten en lidmaatschap worden uiteraard vergoed.

What’s in it for me?
Voor iemand die zich wil inzetten voor een beter leven voor een kwetsbare groep kinderen en hiermee daadwerkelijk het verschil wil maken. Met boeiende contacten, alle ruimte om de vereniging verder te professionaliseren en een herkenbare bijdrage aan het welzijn van jeugdreuma patiënten.

Meer informatie?
Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Jan Kloks: [email protected] Uw motivatie en CV kunt u mailen naar: Pauline van der Linden: [email protected]

De organisatie
In Nederland hebben zo’n 4000 kinderen jeugdreuma. Ze hebben last van gewrichtsontstekingen, vaak chronisch, en kunnen niet van een onbekommerde jeugd genieten. Bij familie van nieuwe patiëntjes en bij mensen die veel met kinderen werken, is de aandoening vaak niet of nauwelijks bekend. Mede daarom startte een groep ouders 20 jaar geleden de Jeugdreuma Vereniging Nederland. De vereniging heeft zich inmiddels een serieus bestaansrecht verworven en ondersteunt, informeert en verbindt. Doel is om ook kinderen met jeugdreuma een goed leven te geven. De vereniging doet dat door:

- actieve belangenbehartiging, bijvoorbeeld door participatie in onderzoeken en contacten met specialisten
- door frequent lotgenotencontacten te organiseren
- en zeker niet in de laatste plaats door te informeren; via social media, een website, een periodiek magazine en een digitale nieuwsbrief informeert de vereniging over hoe de ziekte ingrijpt op het leven van een kind.

De vereniging bestaat volledig uit vrijwilligers, waarbij zorgvuldig gekeken wordt waar en hoe talent en affiniteit het beste tot hun recht komen.
Door vertrek van de huidige voorzitter naar het buitenland is de vereniging op korte termijn op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Utrecht, Nederland Toon kaart