Word Matchmaker bij Takecarebnb!


Omschrijving

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die vanuit hun professionele expertise en vaardigheden vluchtelingen met een verblijfsstatus en mogelijke gastgezinnen aan elkaar kunnen koppelen. We werken door heel Nederland.

Takecarebnb faciliteert logeerperiodes tussen vluchtelingen met een verblijfstatus en Nederlandse gastgezinnen. Het logeren zorgt ervoor dat zowel gast als gastgezin op een laagdrempelige manier leren van elkaar. De gast krijgt zo een uniek kijkje in de Nederlandse cultuur en de kans zich de taal en gebruiken eigen te maken. Ook helpt het logeren om een eigen sociaal netwerk op te bouwen.

We hebben een zorgvuldig matchingsproces waarin we op basis van de opgegeven profielen en wensen van zowel vluchteling als gastgezin een zo goed mogelijke match willen faciliteren. Daarnaast volgt en begeleidt de matchmaker de vluchteling en het gastgezin gedurende de gehele logeerperiode. De faciliterende rol van ‘matchmaker’ zien wij weggelegd voor mensen die ervaring hebben binnen het maatschappelijke werkveld of de zorgverlening en affiniteit hebben met vluchtelingen. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan mensen die ervaring hebben met intakegesprekken binnen een vorm van hulpverlening.

Activiteiten

• Organiseren en plannen van een intake en matchingsgesprekken
• Voeren van intakegesprekken met statushouder en gastgezin
• Opstellen profiel statushouder en gastgezin
• Matchen van statushouder en gastgezin, voeren van matchingsgesprekken
• Volgen en begeleiden van statushouder en gastgezin tijdens logeerperiode
• Voorstellen doen voor procesverbeteringen ten aanzien van het matchingsproces

Competenties

• Bedreven zijn in methodische gespreksvoering
• Duidelijk kunnen krijgen van verwachtingen
• Creativiteit in het oplossingsgericht werken, doorzettingsvermogen en een positieve kijk op problemen en uitdagingen
• In staat zijn situaties kritisch te kunnen beoordelen en daarna te handelen
• Integer met vertrouwelijke informatie om kunnen gaan
• Minimaal kennis van de Engelse taal
• Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor het opstellen van de profielen van gastgezinnen en statushouders (bij voorkeur in het Engels)
• Sociale vaardigheden en communicatieve vaardigheden o.a. voor het onderhouden van informatieve contacten met gastgezin en statushouders
• Empathisch, intercultureel en mensgericht kunnen werken
• Stressbestendigheid en improvisatievermogen
• Zelfstandig en in teamverband kunnen werken

Tijdsbesteding
Om en nabij vier tot acht uur per week, relatief lange-termijn (een aantal maanden of meer)

Wat bieden wij:

• Relevante trainingen
• Reiskostenvergoeding
• Vrijwilligersvergoeding onder bepaalde voorwaarden
• Een plek binnen een hecht team in een inspirerende organisatie
• De kans om echt een verschil te maken en van betekenis te zijn in het leven van zowel de gasten, de gastgezinnen als de mensen om hen heen.

Reacties voorzien van motivatie en cv kunnen tot uiterlijk 5 juni worden gestuurd naar [email protected]  Op dinsdag 11 juni houden wij gesprekken in de Bijlmerbajes in Amsterdam ZO.

Takecarebnb maakt het mogelijk dat statushouders, die in afwachting zijn van hun eigen woning, bij een gastgezin kunnen logeren gedurende een periode van maximaal 3 maanden. Als matchmaker doe je intakes en begeleidt je gasten en gastgezinnen bij het vinden van hun match.