Redacteur Groepsdynamica en Teambuilding


Omschrijving

Het Overblijf Magazine zoekt een vrijwillige blogger GROEPSDYNAMICA EN TEAMBUILDING. Je kent de tussenschoolse opvang en/of de basisschool en schrijft in heldere bewoordingen over spanningen die binnen een tso-team kunnen ontstaan of tussen de tso-medewerker en de groep, of tussen tso-team en leerkrachten-team, enz. enz.. Je beperkt je tot eenvoudige situaties en eenvoudige oplossingen. Je hebt alle vrijheid om dit thema verder in te vullen.

Je schrijft 1 x per 2 maanden een blog. Ben je een zzp dan krijgt je logo een mooie plaats op de website van het magazine. Zie ook bij http://www.overblijf-magazine.nl/p/vacatures.html

Werk thuis als vrijwillig redacteur voor het Overblijf Magazine, het online magazine voor de tussenschoolse opvang.

Overblijven op de basisschool

Er zijn duizenden scholen met een prachtige overblijf waar vele medewerkers en coördinatoren (vrijwilligers en beroepskrachten) vol overtuiging hun dagelijks werk doen. Voor hen willen we een stroom van goede informatie op gang houden waarmee zij de kwaliteit en de professionaliteit van hun overblijf mogelijk kunnen verhogen. Naast nuttige informatie is er ook plaats ingeruimd voor verhalen uit de praktijk, vanuit de persoonlijke beleving.

Gratis magazine voor en door vrijwilligers

In de opzet van het Overblijf Magazine staat voorop dat het magazine gratis toegankelijk is en bijdraagt aan de professionaliteit van de tso-medewerkers en -coördinatoren. De inhoud wordt geleverd door columnisten die de praktijk kennen en elk staan voor een andere discipline die betrokken is bij de tussenschoolse opvang.

Tegenprestatie

Als tegenprestatie krijgen zij een vermelding in het magazine middels een persoonlijke introductiepagina en een banner op de website. Het Overblijf Magazine is een online magazine, er is geen gedrukte uitgave.

Nationale Overblijfdag en belangenbehartiging

Het Overblijf Magazine is initiatiefnemer van de Nationale Overblijfdag en behartigt de belangen van allen die werkzaam zijn als vrijwilliger in de tussenschoolse opvang.